Luyện tập văn nghệ trước ngày khai giảng. Vệ sinh khuôn viên trường, sân khấu.

ngay hoi chia se
khai giang 2018-2019
Giờ thể dục giữa giờ
Công tác chuẩn bị, vệ sinh khuôn viên trường trước ngày khai giảng năm học 2018-2019

 

Thông báo

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthmyana 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthmyana 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay